Przydatne adresy

Maciej Maciejewski, redaktor naczelny — maciej.maciejewski@networkmagazyn.pl
Archiwum — prenumerata@networkmagazyn.pl
Kontakt — kontakt@networkmagazyn.pl

A.J.M. MEDIA Agnieszka Janiga-Maciejewska

ul. Warszawska 20, 41-200 Sosnowiec

NIP: 644-304-14-32, REGON: 369275099

e-mail: agnieszka.maciejewska@networkmagazyn.pl

tel.: +48 501 126 101

Redakcja portalu Networkmagazyn.pl nie zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skrótu i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych do druku. Za treść reklam nie odpowiadamy. Treści znajdujące się na stronach, do których przenoszą publikowane reklamy, redakcja weryfikuje w dniu przyjęcia zlecenia. Za ich zmianę przez zleceniodawcę w przyszłości – nie odpowiadamy. Wszystkie prawa zastrzeżone (łącznie z tłumaczeniem na języki obce).